Heeft u vragen? Bel: 026-365 3510
Privacyverklaring 2018-05-22T16:54:12+02:00

Privacyverklaring A.N. Verhuizers

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
A.N. Verhuizers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A.N. Verhuizers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A.N. Verhuizers verstrekt. A.N. Verhuizers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom heeft A.N. Verhuizers uw gegevens nodig?
A.N. Verhuizers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent.

Daarnaast kan A.N. Verhuizers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van verhuisdiensten.

Hoelang bewaart A.N. Verhuizers uw gegevens?
A.N. Verhuizers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
A.N. Verhuizers verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is, indien nodig, een overeenkomst gesloten zodat de verwerking van deze gegevens voldoet aan onze wettelijke verplichting. Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met derden vanwege reclamedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en dataportabiliteit
Als u klikt op verzenden van het offerteformulier ontvang u een kopie van de door u gestuurde gegevens, zo kunt u ten alle tijde inzien welke gegevens wij van u verwerkt hebben. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@anverhuizers.nl, wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens
A.N. Verhuizers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL – Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met A.N. Verhuizers door te mailen info@anverhuizers.nl of te bellen naar 026-365 3510.

Meldplicht datalekken
A.N. Verhuizers zal in het geval van een datalek direct actie ondernemen. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen over het datalek worden ingelicht. Tevens zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er zal een evaluatie worden gemaakt van de risico’s van het ontstane lek.

Klachtrecht
Bij A.N. Verhuizers hechten wij veel waarde aan het beveiligen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt zal A.N. Verhuizers in eerste instantie uw klacht intern behandelen en een oplossing bieden. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
A.N. Verhuizers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wijzigingen kunnen plaatsvinden vanwege wettelijke ontwikkelingen of wijzigingen in (online)diensten.

Contactgegevens
www.anverhuizers.nl is een website van A.N. Verhuizers. A.N. Verhuizers is te bereiken via deze contactgegevens:

Post- en vestigingsadres: IJsselburcht 3 6825 BS Arnhem
Telefoonnummer: 026-365 3510
E-mail: info@anverhuizers.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 53519760

  • Betaalbaar & professioneel

  • Verzekerd; voor als het toch mis mocht gaan

  • Al ruim 850 tevreden klanten

  • Snelle en persoonlijk contact

  • Handige klusjesmannen